Trước tình hình khẩu trang khan hiếm vì dịch COVID-19, một bác sĩ người Đài Loan đã nghĩ ra sáng kiến sử dụng khẩu trang tự chế có lớp lọc …